Kurumsal

Hakkımızda

HİDROGRUP, bilimsel ve teknik gelişmelere açık, yaratıcılığı hedefleyen, konularında uzman teknik kadrosu ile teknik kurallardan ödün vermeden, hedefinin gerçekleştirilmesinde yasal mevzuatlara ve etik kurallara uygun denetim ve mühendislik hizmetlerinin verilmesinde ilkeli, disiplinli ve güvenilir olmayı amaçlamıştır. HİDROGRUP, bilimsel ve teknik gelişmelere açık, yaratıcılığı hedefleyen, konularında uzman teknik kadrosu ile teknik kurallardan ödün vermeden, hedefinin gerçekleştirilmesinde yasal mevzuatlara ve etik kurallara uygun denetim ve mühendislik hizmetlerinin verilmesinde ilkeli, disiplinli ve güvenilir olmayı amaçlamıştır.

Misyonumuz

HİDROGRUP, su yapıları sektöründe gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yer altı ve yer üstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacı ile yapılacak her türlü su yapılarının inşaasıesnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın ve deprem gibi doğal felaketlerden sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu uygulama projelerinin ve yapım aşamasındaki teknik denetimlerinin yapılmasını amaçlamıştır.

Firmamız bu hizmetleri verirken güvenli ve ekonomik yapılar meydana getirmeyi hedefleyen ve mühendisliğin gerekliliği olan etik değerlerde ödün vermeyen bir denetim firmasıdır.

Vizyonumuz

Şirketimiz Faaliyet alanları hususunda disiplinli ve titiz bir şekilde hizmet sunmayı, işin gerektirdiği uzman teknik ekibi içerisinde barındırarak teknik kurallardan uzaklaşmadan yeni gelişmelere açık ve yaratıcılığı hedeflemektedir.

Kalite Politikamız

Şirketimizin Kalite Politikası;

Denetim hizmeti verdiği tüm şantiyelerde, işveren ve kamunun taleplerine maksimum düzeyde uyarak kamu kurumları, yatırımcı ve yüklenici arasında iletişimi ve koordinasyonu en iyi şekilde kurmak

Şantiyede, tüm iş kalemlerinde zayiatları, boşa giden tüm emek ve zamanı minumum seviyeye getirmek için çözüm yolları sunmak

Yer teslimi yapılmasından ardından proje dahilindeki iş programı, proje raporu ve teknik şartnameye uygun olarak işin en doğru şekilde zamanında bitirilmesi

Sürekli kendini yenilyerek gelişim gösteren teknolojinin nimetlerinden faydalanarak gerekli araştırma ve yatırımları yapmak

Yaptığı tüm işlerde, iş ve işçi sağlığını ön planda tutarak çevreyi koruma kriterlerine maksimumum seviyede uymak

Çevre ve ISG Politikamız

Çevre Politikamız

Çok hızlı bir şekilde değişen dünyanın gündeminde, insanoğlunun son yıllarda en büyük ortak problemi ve endişesi haline gelen çevre ve çevresel dengelerin bozulması vardır.

Dünyada ve ülkemizde büyüyüp gelişen teknoloji ve düzensiz nüfus artışı ile ortaya çıkan, sağlıksız gelişme sanayileşme boyutları giderek büyüyen çevre sorunlarını meydana getirmektedir.

Şirketimiz çevreye gösterilen özenin insanlığın geleceğine olan saygının göstergesi olduğu bilinci ile hareket etmektedir.

Bu amaçla; çalışma ortamlarında geri dönüşüm artıklarının gruplandırılmasına dikkat edilmekte, doğaya zararlı atıkların üretici firmalar yoluyla tekrar toplanarak doğaya bırakılmasına engel olunmaktadır.

  • ÇEVRENİN TAM KORUNMASI
  • SÜREKLİ EĞİTİM
  • SÜREKLİ GELİŞİM
  • SÜREKLİ VE ETKİN İLETİŞİM
  • YASAL MEVZUATLARA TAM UYUM

İSG Politikamız

Hidro Grup Su Yapıları Denetim Hizmetleri LTD. ŞTİ. olarak yaptığımız tüm işlerde çevreye ve doğaya karşı olan sorumluluğumuz bilincinde, çevre etkilerini tespit etme, ortadan kaldırma veya azaltma konusunda gerekli önleyici önlemleri almayı taahhüt etmekteyiz.

Hidro Grup Su Yapıları Denetim Hizmetleri LTD. ŞTİ yaptığı işin gereği, işin çevresel boyut ve etkilerini dikkate almak zorundadır. Dolayısıyla şirketimizin her kademesi, şirket yönetimimizin belirlemiş olduğu İSG Politikasına uymak zorundadır. Bu doğrultuda Hidro Grup Su Yapıları Denetim Hizmetleri LTD. ŞTİ. Tüm çalışanlarına gerekli kaynakları ve bilgileri sağlar.

Hidro Grup Su Yapıları Denetim Hizmetleri LTD. ŞTİ.

  • Uluslararası ve ulusal İSG kanun ve yönetmeliklerine uyar
  • Çalışma alanında bütün, teknik personel ve mühendis kadrosunun kişisel koruyucu donanımlarını temin eder
  • İSG politikası konusunda asla taviz vermez

Proje Sahasında Emniyet, Sağlık ve Çevre Konularında Uyulması Gereken Kurallar, indirmek için tıklayın.