Gümüştaş Madencilik ve Tic. A.Ş.[Gümüşhane] 1. ADT Yükseltilmesi Projesi, Danışmanlık ve İnşaat Denetim Hizmetleri (Kurşun-Çinko-Bakır)

Gümüştaş A.Ş'ye ait Gümüşhane ili Harmancık Köyü sınırları içerisindeki Kurşun-Çinko-Bakır maden işleminden ortaya çıkan atıkların depolanacağı atık depolama tesisi denetim işi, mevzuatlara uygun olarak Hidrogrup Su Yapıları Denetim ve Mühendislik Hizmetleri tarafından 27.08.2013 tarihinde başlamış 04.07.2014 tarihinde tamamlanmıştır.