Eti Gümüş A.Ş. [Kütahya] ADT 5.Padok Projesi, Danışmanlık ve İnşaat Denetim Hizmetleri (Gümüş)

Eti Gümüş A.Ş tarafından Gümüşköy-Kütahya gümüş maden işletmesinin zenginleştirme işleminden ortaya çıkacak atıkların depolanacağı atık depolama tesisi denetim  işi, mevzuatlara uygun olarak 5.Padok İnşaatı denetim hizmetlerimiz  16.03.2012 tarihinde  tamamlanmıştır.