KURUMSAL

HİDROGRUP, su yapıları sektöründe gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yer altı ve yer üstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacı ile yapılacak her türlü su yapılarının inşaasıesnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın ve deprem gibi doğal felaketlerden sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu uygulama projelerinin ve yapım aşamasındaki teknik denetimlerinin yapılmasını amaçlamıştır.

Firmamız bu hizmetleri verirken güvenli ve ekonomik yapılar meydana getirmeyi hedefleyen ve mühendisliğin gerekliliği olan etik değerlerde ödün vermeyen bir denetim firmasıdır.