KURUMSAL

Şirketimizin Kalite Politikası;

Denetim hizmeti verdiği tüm şantiyelerde, işveren ve kamunun taleplerine maksimum düzeyde uyarak kamu kurumları, yatırımcı ve yüklenici arasında iletişimi ve koordinasyonu en iyi şekilde kurmak

Şantiyede, tüm iş kalemlerinde zayiatları, boşa giden tüm emek ve zamanı minumum seviyeye getirmek için çözüm yolları sunmak

Yer teslimi yapılmasından ardından proje dahilindeki iş programı, proje raporu ve teknik şartnameye uygun olarak işin en doğru şekilde zamanında bitirilmesi

Sürekli kendini yenilyerek gelişim gösteren teknolojinin nimetlerinden faydalanarak gerekli araştırma ve yatırımları yapmak

Yaptığı tüm işlerde, iş ve işçi sağlığını ön planda tutarak çevreyi koruma kriterlerine maksimumum seviyede uymak