KURUMSAL

Çevre Politikamız

Çok hızlı bir şekilde değişen dünyanın gündeminde, insanoğlunun son yıllarda en büyük ortak problemi ve endişesi haline gelen çevre ve çevresel dengelerin bozulması vardır.

Dünyada ve ülkemizde büyüyüp gelişen teknoloji ve düzensiz nüfus artışı ile ortaya çıkan, sağlıksız gelişme sanayileşme boyutları giderek büyüyen çevre sorunlarını meydana getirmektedir.

Şirketimiz çevreye gösterilen özenin insanlığın geleceğine olan saygının göstergesi olduğu bilinci ile hareket etmektedir.


Bu amaçla; çalışma ortamlarında geri dönüşüm artıklarının gruplandırılmasına dikkat edilmekte, doğaya zararlı atıkların üretici firmalar yoluyla tekrar toplanarak doğaya bırakılmasına engel olunmaktadır.


1. ÇEVRENİN TAM KORUNMASI
2. SÜREKLİ EĞİTİM
3. SÜREKLİ GELİŞİM
4. SÜREKLİ VE ETKİN İLETİŞİM
5. YASAL MEVZUATLARA TAM UYUM


İSG Politikamız

Hidro Grup Su Yapıları Denetim Hizmetleri LTD. ŞTİ. olarak yaptığımız tüm işlerde çevreye ve doğaya karşı olan sorumluluğumuz bilincinde, çevre etkilerini tespit etme, ortadan kaldırma veya azaltma konusunda gerekli önleyici önlemleri almayı taahhüt etmekteyiz.

Hidro Grup Su Yapıları Denetim Hizmetleri LTD. ŞTİ yaptığı işin gereği, işin çevresel boyut ve etkilerini dikkate almak zorundadır. Dolayısıyla şirketimizin her kademesi, şirket yönetimimizin belirlemiş olduğu İSG Politikasına uymak zorundadır. Bu doğrultuda Hidro Grup Su Yapıları Denetim Hizmetleri LTD. ŞTİ. Tüm çalışanlarına gerekli kaynakları ve bilgileri sağlar.

Hidro Grup Su Yapıları Denetim Hizmetleri LTD. ŞTİ.

1. Uluslararası ve ulusal İSG kanun ve yönetmeliklerine uyar
2. Çalışma alanında bütün, teknik personel ve mühendis kadrosunun kişisel koruyucu donanımlarını temin eder
3. İSG politikası konusunda asla taviz vermez


Proje Sahasında Emniyet, Sağlık ve Çevre Konularında Uyulması Gereken Kurallar


indir