GİZLİLİK


GİZLİLİK

HİDROGRUP SU YAPILARI DENETİM VE MÜHENDSİLİK LTD.ŞTİ.

GiZLİLİK TAAHHÜDÜ


1. HİDRO GRUP SU YAPILARI DENETİM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (bundan sonra "HG" olarak anılacaktır), tarafından verilecek mühendislik, danışmanlık, kontrollük ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi için kendisine verilen data, materyal, bilgi ve raporların gizlilik özelliği taşıdığını kabul eder. “……..” tarafından, HG den istenilen hizmetler ile ilgili olarak  verilen dokümanlar ve/veya yapılacak çalışmalara ait sözleşme kapsamında HG tarafından edinilen, hazırlanan raporlar, projeler, sunumlar, veriler aksi belirtilmedikçe gizli bilgi kapsamında olacaktır. “  …..”ın iş planlarına, müşteri bilgilerine, muhtemel iş ortakları ya da ortak girişimlerle yapılan görüşmelere, toplantılara, uygulamalara, yöntemlere ilişkin bütün bilgiler “…….” ’ın mülkü olacaktır. Bu bilgiler HG tarafından gizli tutulacak ve “…………”’ın önceden yazılı izni olmadan doğrudan ya da dolaylı olarak üçüncü bir şahsa ifşa edilmeyecektir. 

2. HG vereceği hizmetlerin sözleşmesinde belirtilen işlerde ulaşacağı, toplayacağı, kendisine verilen bilgi ve dokümanların, bilgilerin, hazırlayacağı projelerin ve raporların “……….” olduğunu kabul eder. Yasal mevzuatlar gereği “…….” tarafından veya bilgisi altında tarafımızdan işin gereğine bağlı olarak alınacak izin, lisans, onay vb nedenleri ile istenilen kurum veya kuruluşlara verileceğini kabul eder. HG, bilgilerin gizliliğini korumak için elinden gelen gayret ve özeni gösterecektir. Gerek HG tarafından tek başına, gerekse başkalarıyla birlikte edinilmiş, öğrenilmiş, sağlanmış ya da geliştirilmiş olsun, HG vereceği hizmetlerin yürütülmesine ilişkin olarak sağlanan bilgiyi kendi çıkarına kullanmayacak ya da üçüncü bir şahsa ifşa etmeyecektir. Bu bilgiler hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olması halinde ya da “……….” tarafından izin verilmesi durumunda kullanılabilir, açıklayabilir veya yapılacak işlerin yasal mevzuatlarına uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlara, otoritelere sunulabilir. HG Hizmetlerin sözleşmesinin sona ermesinden sonra yasal ve hukuki olarak ve sözleşme gereği kendisinde kalması gerekli dokümanlar haricindeki dataları, kayıtları, analizleri, grafikleri, haritaları, planları, verileri, projeleri, raporları “……….” ’a veya “………”’nın belirttiği veya istediği kurum veya kuruluşlara, otoritelere  teslim etmeyi kabul eder.

3. Aşağıdaki hallerde gizli bilgilerin kullanımından ya da açıklanmasından dolayı HG sorumlu tutulmayacaktır; 


     a) Bilgilerin HG dışında, bunları açıklamaya kanunen yetkili bulunan  ve/veya yasal zorunluluk ile verilmiş veya teslim edilmiş kurum ve kuruluşlarca, otoritelerce ve/veya “………….”’a karşı gizlilik yükümlülüğü bulunmayan üçüncü bir tarafça ya da bu taahhüde taraf olmayan bir kaynaktan HG’nın hatası olmadan “ifşa edilmesi” durumunda.

     b) Bilgilerin HG dışında, yasal olarak bunları ifşa etmeye kanunen yetkili bulunan ve/veya yasal zorunluluk ile verilmiş veya teslim edilmiş kurum ve kuruluşlarca, otoritelerce ve/veya “……….”’a karşı gizlilik yükümlülüğü bulunmayan üçüncü bir taraftan ya da bu taahhüde taraf olmayan bir kaynaktan “elde edinilmiş” olması durumunda.


DENETİM FİRMASI

        İmza         : HİDROGRUP SU YAPILARI DENETİM VE MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
        Ad-Soyad :
        Tarih         :